Historia

Lahden Säästöpankin hallitus päätti 11.02.1961 perustaa säätiön, jonka tarkoituksena oli tukea vähävaraisia opiskelijoita myöntämällä opintolainojen takauksia. Säätiö sai perustajansa mukaan nimekseen Lahden Säästöpankin Opintolainojen Takaussäätiö. Kymmenen vuoden kuluttua perustamisesta säätiön nimeksi tuli Lahden Säästöpankin Opintolainojen Takaus- ja Stipendisäätiö, kun säätiö alkoi jakaa myös stipendejä. Nykyinen nimi otettiin käyttöön vuonna 1987, kun Lahden Säästöpankista ja Salpausselän Säästöpankista oli vuonna 1983 muodostettu Päijät-Hämeen Säästöpankki PHSP.

Pankkitoiminnan ”kasinotalouden” seurauksena SKOP kannusti maan kaikkia säästöpankkeja yhdistämään varansa ja liittymään Suomen Säästöpankkiin. Vuonna 1992 Päijät-Hämeen Säästöpankki PHSP liittyi Suomen Säästöpankkiin ja pian sen jälkeen pankkikriisin yhteydessä sen varat menetettiin. Päijät-Hämeen Säästöpankki PHSP lakkasi ja siitä jäi jäljelle säätiö, joka jatkaa edelleen toimintaansa.

Säätiön ensimmäiseen hallitukseen kuuluivat Aulis Arjama puheenjohtajana, Artturi Arjala, Erkki Puuperä, Jouko Louhio ja K.A.Suurkari. Myöhemmin puheenjohtajina ovat toimineet Jaakko Meriluoto, Aarre Toivonen, Yrjö Torikka, Reijo Puolanne, Juhani Mäkelä ja Jyrki Widgren. Säätiön juoksevista asioista on vastannut hallituksen valitsema sihteeri ja sääntöuudistuksen jälkeen asiamies. Säätiön sihteereinä ovat toimineet Timo Setälä, Pentti Honkavaara, Matti Räsänen, Ritva Kamunen ja Hilkka Lindevall. Viimeksi mainittu hoiti tehtävää yli kaksikymmentä vuotta. Asiamiehen tehtävää ovat aiemmin hoitaneet Reijo Parantainen ja Aimo Niemi.

Päijät Hämeen Säästöpankin esineistöä on talletettu Lahden kaupungin museoon