Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoitus on tukea Päijät-Hämeen talousalueelta kotoisin olevien, edistyvien, hyväkäytöksisten vähävaraisten oppilaiden opiskelua kaikissa julkisen tarkastuksen alaisissa oppilaitoksissa sitoutumalla omavelkaiseen takaukseen tai myöntämällä stipendejä. Viime vuosina säätiö on jakanut vain stipendejä.

Säätiön hallinto

Säätiön toiminnasta vastaa hallitus, johon tällä hetkellä kuuluvat Risto Halsti, puheenjohtaja, Pirkko Seppä, Leena Haapola ja Harri Seppä. Säätiön asiamiehenä toimii Harri Seppä.

Stipendien hakeminen vuosittain

Stipendihakemukset liitteineen on jätettävä hakemuksessa mainittuun osoitteeseen tammikuun loppuun mennessä.